Vedtægter

Vedtægter 
Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet. Medlemmer af repræsentantskabet består af selskabets bestyrelse og medlemmer valgt af afdelingerne.

Repræsentantskabet træffer de overordnede beslutninger for selskabet og afdelingerne.

Selskabets bestyrelse varetager, sammen med forretningsføreren, den daglige ledelse af selskabet og afdelingerne.

De enkelte bebyggelser i selskabet er organiseret i afdelinger. Den enkelte afdeling er en selvstændig økonomisk enhed. I vedtægterne er beskrevet hvilke muligheder for indflydelse beboerne har i deres egen afdeling.

Danbos vedtægter