Målsætningsprogram

Med udgangspunkt i begrebet God Almen Ledelse har Danbos bestyrelse arbejdet med at fastlægge et målsætningsprogram for Boligselskabet Danbo. Målsætningsprogrammet beskriver grundlaget og forventninger til Boligselskabet Danbos virke som boligorganisation. Arbejdet med målsætningsprogrammets anvisninger bliver en central del af det strategiske arbejde de kommende år.  

I overskrifter indeholder målsætningsprogrammet følgende:

  • Styrke beboerdemokratiet samt støtte op omkring initiativer til bolig socialt arbejde.
  • Arbejde med tilgængelighed og fleksible løsninger omkring boligen, inddrage beboerne i løsningen af arbejdsopgaverne herunder udbrede kendskabet til brugen af råderetten.
  • Fremstå som en troværdig boligorganisation, yde god service til beboerne, skabe en god arbejdsplads for medarbejderne.
  • Støtte op omkring det boligpolitiske arbejde såvel lokalt som på landsplan.
  • Markedsføring - Boligselskabet Danbo - "Rammerne til et godt liv".

Den fulde ordlyd af målsætningsprogrammet fremgår af linket nedenfor:
Målsætningsprogrammet