Opsigelse

Opsigelsen skal ske skriftligt med tre måneders varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Du kan enten skrive en opsigelse selv eller udfylde en opsigelsesblanket, som du kan udskrive her. Opsigelsen skal underskrives og indsendes eller afleveres til Danbo. Underskrift skal ske af dig selv og en evt. samlever eller ægtefælle, som står på lejekontrakten. Du kan også henvende dig på kontoret, hvor vi er behjælpelige med at udfylde opsigelsen.

Du skal huske at opgive din nye adresse og telefonnummer på opsigelsen. Du bedes også opgive dit kontonummer, så vi kan overføre en eventuel udbetaling hertil. 
 
De sidste 14 dage af opsigelsesperioden, skal Danbo bruge til istandsættelse af boligen. Ved fraflytning tidligere end 14 dage før de 3 måneder udløber, forsøger Danbo at genudleje din bolig hurtigst muligt. Hvis det ikke er muligt at udleje boligen, hæfter du for betaling af husleje i samtlige 3 måneder.
 
Når du har opsagt din bolig, oplyser vi dit telefonnummer til eventuelle kommende lejere, som ønsker at se boligen. Hvis en kommende lejer kontakter dig, har du pligt til at fremvise boligen.