Medlemsbetingelser

Betingelser for tilmelding
Alle der er fyldt 15 år, kan blive skrevet op til bolig.
Opskrivningen er personlig, dvs. du godt kan blive skrevet op sammen med ægtefælle eller samlever, men det er personen, der har udfyldt ansøgningen, der er ”indehaver”.
Medlemskabet kan ikke umiddelbart overdrages til den anden part, f.eks. hvis du bliver skilt eller samlivet ophører. Dog kan ægtefæller overtage medlemskabet efter hinanden i tilfælde af dødsfald.

Betaling
Det koster 100,00 kr. at blive opnoteret/indmeldt første gang, derefter skal der indbetales kr.100,- årligt i ventelistegebyr, hvis man vil være aktivt søgende. For at bevare dit medlemskab og dermed din anciennitet i boligselskabet, koster det 50,00 kr. årligt i 
ajourføringsgebyr. Det koster ikke ekstra at få fremsendt tilbud.

Får du en bolig, slettes du automatisk som søgende, men du bevarer stadig dit medlemskab. Der betales årligt 50,00 kr. i ajourføringsgebyr, for at bevare medlemskab/ancienniteten.
Det samme gælder hvis man opsiger sin lejlighed. Betales det årlige ajourføringsgebyr ikke, vil du modtage en påmindelse. Betales denne heller ikke, slettes du permanent fra boligforeningens medlemskartotek.
 
Ny adresse
Det er dit ansvar, at meddele os din nye adresse, når du flytter. Dette gælder for alle medlemmer og/eller boligsøgende i Boligselskabet Danbo. 
Boligselskabet får ikke automatisk besked fra Folkeregistret.
 
Det er meget vigtigt, at din personlige profil hele tiden er fyldestgørende og ajourført, så boligtilbud m.m. når frem til dig.